Duurzaamheid

Pipe Proteq is ervan overtuigd dat duurzaamheid van essentieel belang is om tegenwoordig zaken te kunnen doen. Het verminderen van de impact op het milieu en de gebruikers is dan ook een van onze kernwaarden. Om onze impact op het milieu te verminderen wordt continu naar de levenscyclus gekeken om verbeteringen door te voeren.

Recycling

Na de levensduur kunnen de protectors door Pipe Proteq worden ingenomen. Deze worden vervolgens gedemonteerd en herbruikbare onderdelen worden opnieuw ingezet. Als dit niet mogelijk is worden de onderdelen gerecycled. De HDPE korrels worden opnieuw gebruikt om protectors van te maken.

Het ultieme doel is om het recyclen op een niveau te brengen dat geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn om de protector productie op peil te houden. Zo wordt geen verdere aanslag op het milieu gedaan.